Category: общество

Category was added automatically. Read all entries about "общество".

Из Галича

Снова, снова - громом среди праздности,
Комом в горле, пулею в стволе:
- Граждане, Отечество в опасности!
Граждане, Отечество в опасности!
Наши танки на чужой земле!(с)